Skiltemager kan godt lyde som en lidt forældet betegnelse og måske endda også lidt misvisende. Derfor kan man også bruge den lidt mere moderne betegnelse skiltetekniker. Der er nemlig en helt masse tekniske færdigheder og forståelse forbundet med skiltemagerfaget. Det handler ikke kun om af fremstille og lave skilte til butikker, udstillinger eller magasiner. Faget drejer sig også om at designe, producere, opsætte og rådgive om forskellige typer af skiltning og virkemidlerne ved brug af skiltning. Uddannelsen til skiltemager er en erhvervsuddannelse, hvor der skiftevis er undervisning på skole og praktik.

Skiltemageren kan både arbejde i større virksomheder, der fremstiller skilte, i reklameafdelinger i stormagasiner eller andre steder, hvor visuel kommunikation er en stor del af virksomhedens produkt.

Hvad består skiltemageruddannelsen af?

Uddannelsen tager 4 år og 3-6 måneder. Som uddannet skiltemager har man både fået undervisning i visuel kommunikation, design, håndværk og materialer. Læring i design er computerbaseret og teknikkerne til at overfører design til enten plader, folier eller bannere lærer man også på uddannelsen. Man får også undervisning i frihåndstegning, samt megen teoretisk læring om visuelle udtryk, materialer, typografi, farvers opbygning, virkning og funktion. Uddannelsen klæder både kommenende skiltemager på til at kunne producere visuelle tiltrækkende skilte samt at rådgive kunder om, hvordan et budskab bedst kommunikeres via skiltning.

En skiltemagers løn

Under uddannelsen veksles der mellem SU og elevløn. Efter endt uddannelse vil en gennemsnitsløn ligge på omkring 25.063 kr. Er man efter endt uddannelse ikke færdig med at læse, er det et oplagt skridt på vejen til at blive multimediedesigner eller få en professionsuddannelse i visuel kommunikation.

Similar Posts